24.NÁRODNÍ KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH KONALA VE ZNOJMĚ VE DNECH 10.-11.ZÁŘÍ 2019

VÁŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT,

PŘEDSEDNICTVO SPOLEČNOSTI  24.KONFERENCI O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH,KTERÁ SE  KONALA

VE ZNOJMĚ VE DNECH 10. A 11. ZAŘÍ 2019.

V PŘÍLOHÁCH JSOU UVEDENY PŘEDNÁŠKY,KTERÉ BOHUŽEL NEBYLY VČAS DODÁNY,TAK,ABY BYLY OTIŠTĚNY VE SBORNÍKU.

PŘEDNÁŠKY AUTOŘI NA KONFERENCI PREZENTOVALI.