37. MEZINÁRODNÍ ISTT-NO-DIG KONFERENCE S VÝSTYVOU SE BUDE KONAT 30.ZÁŘÍ -2.ŘÍJNA 2019 VE FLORENCII

INFORMACE O 37.MEZINÁRODNÍ ISTT-NO-DIG KONFERENCI S VÝSTSVOU,KTERÁ SE BUDE KONAT 30.ZÁŘÍ -2.ŘÍJNA 2019 VE FLORENCII,

NALEZNETE JEDNAK V NAŠEM ZPRAVODAJI A NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKAÁCH www.czstt.cz  NEBO NA STRÁNKÁCH ISTT-www.istt.com