37.MEZINÁRODNÍ ISTT NO-DIG KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ S VÝSTAVOU SE BUDE KONAT 30.ZÁŘÍ - 2.ŘÍJNA 2019 VE FLORENCII

 INFORMACE O 37.MEZINÁRODNÍ ISTT-NO-DIG KONFERENCI S VÝSTSVOU,KTERÁ SE BUDE KONAT 30.ZÁŘÍ -2.ŘÍJNA 2019 VE FLORENCII,

NALEZNETE JEDNAK V NAŠEM ZPRAVODAJI A NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKAÁCH www.czstt.cz  NEBO NA STRÁNKÁCH ISTT-www.istt.com