VALNÁ HROMADA CzSTT

Předsednictvo České společnosti pro bezvýkopové technologie svolává VALNOU HROMADU CzSTT, která se bude konat v úterý 18. dubna 2017 v 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.

Program Valné hromady CzSTT:

 1. Uvítání členů CzST

2. Volba komise pro usnesení

 3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období

  4. Předání odměn vítězům studentské soutěže

  5. Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva revizní komise

   6. Standardizace

   7. Přestávka – občerstvení

 

 

 8. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2017

 9. Schválení finančního plánu na rok 2017

10. Informace o stavu členské základny

 11. Diskuse

12. Schválení usnesení a závěr