VH CzSTT-18.4.2017-SCHVÁLENÉ DOKUMENTY

Vážení členové naší společnosti,

vyjadřuji  tímto hlubokou nespokojenos s Vaší účastí na naší valné hromadě.Tak nízkou účast jsem ještě nikdy nezažil.

Je potřeba si uvědomit,že např.naše valná hromada v roce 2018 bude volební a je nutné zajistit odpovídající účast.

Za tímto účelem budete osobně pozvání,tak jako vždy,ale navíc budeme požadovat potvrzení obdržení pozvánky a dále jmenné delegování

pracovníka Vaší organizace,který se valné hromady zúčastní.Dále obdržíte v předstihu zprávy,návrhy a plány,ktaré se budou projednávat a schvalovat, tak

by jste se mohli na valnou hromadu připravit.

Rovněž budete požádáni o případnou delegaci Vašeho pracovníka do volby předsednictva společnosti.

Celou situaci letošní valné hromady a uvedená opatření přednesu ve své zprávě na naší 22.konferenci v Praze.

Již potřetí žádáme o kontakt na Vašeho pracovníka,který bude zodpovědný za příjem pošty a její rozdělení na příslušné pracovníky Vaší společnosti.

Doufám,že se situace účasti na valných hromadách razantně zlepší.

 

Za předsednictvo společnosti

Ing.Stanislav Lovecký

Další dokumenty, tak jak budou finálně zpracovány, budou zveřejněny na našem webu(zpráva revizní komise,usnesení z VH  atd.).