VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA CzSTT KONANÁ 10.4.2018-DOKUMENTY,ZPRÁVY,VÝSLEDKY

VÁŽENÍ ČLENOVÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTI,

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE SVOLALO  VOLEBNÍ VALOU HROMADU(DÁLE VVH),KTERÁ SE KONALA

V ÚTERÝ 10.DUBNA V 10.00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI GOLDEN OFFICE - BEZOVÁ 1658/1-PRAHA 4 BRANÍK.

DÁLE JSOU V PŘÍLOHÁCH UVEDENY PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTY,ZPRÁVY ,VÝSLEDEK VOLEB,USNESENÍ atd.:

1)PŘEDSEDNICTVO SPOLEČNOSTI PROKAZATELNĚ POZVALO  VŠECHNY VŠECHNY ČLENY SPOLEČNOSTI S  OČEKÁVÁNÍM  100% ÚČASTI.

2)POZVÁNKA VČETNĚ PROGRAMU VVH JE V PŘÍLOZE -POZVÁNKA NA VVH.

3)PŘEDSEDNICTVO ZÁROVĚŃ POŽÁDALO  O DELEGOVÁNÍ VHODNÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA(NUTNO ZASLAT ŽIVOTOPIS)

 PRO ZLEPŠENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI OČEKÁVÁME VAŠE NÁVRHY,KTERÉ BUDOU PROJEDNÁNY A PŘÍPADNĚ SCHVÁLENY NA VVH.

 NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ ČIINOSTI ZPRACOVANÉ VEDENÍM SPOLEČNOSTI JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH :

 -VÝZVA NA ZLEPŠENÍ ČINNOSTOCzSTT 1 A 2.

4)ŽÍVOTOPISY(viz přílohy-CV )KANDIDÁTŮ,KTEŘÍ SE PŘIHLÁSILI DO VOLEB NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA SPOLEČNOSTI

   (TATO POLOŽKA BUDE PRŮBĚŽNĚ DOPLŃOVÁNA DLE ZASLANÝCH ŽIVOTOPISŮ UCHAZEČŮ) :

   CV-Ing.Karel Franczyk,PhD, CV-Ing.Igor Fryč, CV-Ing.Marečk Helcelet, CV-Ing.Petr Křejčí, CV-Ing.Stanislav Lovecký, CV-Ing.Michal Sodomka

   CV-Doc.Ing.Petr Šrytr,CSc,,CV.Ing.Vladimír Vácha,Ing.Vladimír Vokřál

 

5)BYLO PROVEDENO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017 A ODESLÁNO DOPORUČENOU POŠTOU NA FINANČNÍ  ÚŘAD V PRAZE 4

  VÝSLEDKY DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ --VÝDAJE,PŘÍJMY A PŘEHLED MAJETKU JE UVEDEN NÍŽE V PŘÍLOZE

6) Finanční plán CzSTT na 2018 je uveden v příloze

7)Dále jsou v přílohách -Volební Lístek-Vor a Prezenční listina na VVH-2018

8) Zpráva revizní komise

9) Výdaje a příjmy,přehled majetku v roce 2017 

10) Zpráva za sekci provozovatelů a diagnostiky

11) Usnesení z VVH-přílohy 1 a 2

12)Prezenční listina-přílohy 1-7

13)Protokol o výsledku voleb předsednictva

13Informace o stavu členské základny

14)Základní rozdělení jednotlivých BT-Ing.J.Kunc

15)Ing.J.Kunc-Ing.Juraj Baborik-konzultace u právníka

16)Finanční plán na rok 2018

17)Zpráva za sekci PaD

18)Plán činnosti na rok 2018

19)Zpráva o činnosti 1017-2018

20 Zpráva EVPČ

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_na_vvh.pdf2.36 MB
PDF icon vyzva_na_zlepseni_cinnosti_czstt-1.pdf1.38 MB
PDF icon vyzva_na_zlepseni_cinnosti_czstt-2.pdf1.37 MB
Microsoft Office document icon cv-ing._petr_krejci.doc535 KB
Microsoft Office document icon cv-ing.stanislav_lovecky.doc224 KB
Microsoft Office document icon cv-ing.vladimir_vacha.doc30 KB
Soubor cv-ing.karel_franczykphd.docx15.37 KB
Microsoft Office document icon cv-doc.ing_.petr_srytrcsc-2018.doc402.5 KB
Microsoft Office document icon cv-ing.marek_helcelet.doc236.5 KB
PDF icon czstt_-_vydajeprijmy_a_prehled_majetku_v_roce_2017.pdf58.4 KB
Microsoft Office document icon cv_ing.michal_sodomka.doc309.5 KB
PDF icon volebni_listek-vzor-fff.pdf95.73 KB
Soubor prezencni_listina-vvh-2018.xlsx19.03 KB
Soubor revizni_zprava_18.docx15.52 KB
PDF icon czstt_-_vydajeprijmy_a_prehled_majetku_v_roce_2017.pdf60.92 KB
Microsoft Office document icon no-dig_zprava_za_sekci_pad_pro_vh_2018.doc27.5 KB
Microsoft Office document icon cv_-_ing._igor_fryc_pro_czstt.doc57.5 KB
Soubor cv-2018_ing._vladimir_vokral.docx15 KB
Microsoft Office document icon financni_plan_na_rok_2018-fff.doc46 KB
PDF icon usneseni_z_vvh-10.4.2018-1.pdf659.73 KB
PDF icon usneseni_z_vvh-10.4.2018-2.pdf706.05 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-prezencni_listina-1.pdf668.87 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-prezencni_listina-2.pdf832.24 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-prezencni_listina-3.pdf880.27 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-prezencni_listina-4.pdf865.18 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-prezencni_listina-5.pdf706.2 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-prezencni_listina-6.pdf767.37 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-prezencni_listina-7.pdf262.87 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-protokol_o_vysledku_voleb_predsednictva.pdf454.29 KB
PDF icon vvh-10.4.2018-informace_o_stavu_clenske_zakladny.pdf649.2 KB
Soubor zakladni_rozdeleni_jednotlivych_bt_kunc_verze_10.8.2017_pro_web_czstt.docx18.36 KB
PDF icon ing.j.kunc-ing.j.baborik-_konzultace_u_pravnika.pdf33.04 KB
Microsoft Office document icon financni_plan_na_rok_2018-fff.doc45.5 KB
Microsoft Office document icon no-dig_zprava_za_sekci_pad_pro_vh_2018.doc28 KB
Soubor plan_cinnosti_2018docx.docx17.53 KB
Microsoft Office document icon zprava_o_cinnosti_2016_-_2017_ing_lovecky.doc46 KB
Microsoft Office document icon zpravaevpc2018.doc49 KB