38. MEZINÁRODNÍ ISTT-NO-DIG KONFERENCE S VÝSTAVOU SE BUDE KONAT 16.-17 LISTOPADU V MALAJSII

 38.MEZINÁRODNÍ ISTT-NO-DIG KONFERENCE S VÝSTAVOU SE BUDE KONAT 16.- 17.LISTOPADU

 V MALAJSII V KUALA LUMPUR- V KONGRESOVÉM CENTRU 

 

INFORMACE O KONFERENCI NALEZNETE JEDNAK V NAŠEM ZPRAVODAJI A NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKAÁCH www.czstt.cz  NEBO NA STRÁNKÁCH ISTT-www.istt.com