ING.JIŘÍ KUBÁLEK NÁS NAVŽDY OPUSTIL DNE 13.9.2020

POSLEDNÍ OHLÉDNUTÍ
Pan ing. Jiří Kubálek začal pro naší společnost pracovat ve funkci sekretáře společnosti od 1.4.2009, v dalších letech pracoval v této funkci na zkrácenou pracovní dobu  až do 30.9.2015.
Ing. Jiří Kubálek vykonával svoji práci svědomitě a na vysoké odborné úrovni. Ve funkci sekretáře společnosti byl zodpovědný zejména  za chod kanceláře s odborným zaměřením na výpočetní techniku-aktualizací softwarového vybavení  a dále o webové stránky společnosti.
Významnou měrou se podílel na  přípravě materiálů pro konference a valné hromady a to zejména formou zpráv  o činnosti společnosti, finančních plánech a jejich vyhodnocení a také např. na aktualizací členské základny. Podílel se na  prosazování bezvýkopových technologií a za tímto účelem udržoval pravidelný a bezprostřední styk se členy společnosti.
Jeho velkým přínosem byla aktivní spolupráce se zahraničními partnery zejména s ISTT.
Ing. Jiří Kubálek vykonával svou práci svědomitě, ochotně, pečlivě bez jakýchkoliv problémů.

Čest jeho památce

Za předsednictvo společnosti
Ing. Stanislav Lovecký
předseda