38.MEZINÁRODNÍ ISTT NO-DIG KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ S VÝSTAVOU SE BUDE KONAT 17.- 18.LISTOPADU 2020 V KUALA LUMPUR-MALAYSIA

 

INFORMACE O 38.MEZINÁRODNÍ ISTT-NO-DIG KONFERENCI S VÝSTSVOU,KTERÁ SE BUDE KONAT 17.-18.LISTOPADU V KUALA LUMPURI,

NALEZNETE JEDNAK V NAŠEM ZPRAVODAJI A NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKAÁCH www.czstt.cz  NEBO NA STRÁNKÁCH ISTT-www.istt.com