MEZINÁRODNÍ ISTT NO-DIG KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ S VÝSTAVOU SE BUDE KONAT 30.6..- 1.7.2021 V KUALA LUMPUR-MALAYSIA

 

INFORMACE O MEZINÁRODNÍ ISTT-NO-DIG KONFERENCI S VÝSTSVOU,KTERÁ SE BUDE KONAT 30.6.-1.7.2021 V KUALA LUMPURI

NALEZNETE JEDNAK V NAŠEM ZPRAVODAJI A NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKAÁCH www.czstt.cz  NEBO NA STRÁNKÁCH ISTT-www.istt.com