VALNÁ HROMADA CzSTT SE BUDE KONAT DNE 15.9.2020 VE 14:00 V RÁMCI 25.KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ V CHEBU

  

 

VÁŽENÍ ČLENOVÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTI,

 PŘEDSEDNICTVO SPOLEČNOSTI VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VALNOU   HROMADU,KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 15.9.2020

VE 14:00 V RÁMCI 25.KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH V CHEBU.

PREDSEDNICTVO POCÍTÁ S VAŠÍ 100% ÚČASTÍ.SE  KONALA

PROGRAM VALNÉ HROMADY CzSTT:

1) UVÍTÁNÍ ČLENŮ CzSTT

2) VOLBA KOMISE PRO USNESEÍ

3)ZPRÁVA O ČINNOSTI CzSTT ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

4)PŘEDÁNÍ ODMĚN VÍTĚZŮM DTUDENTSKÉ SOUTĚŽE

5)ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA MINULÝ ROK A ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

6) DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO PŘEDSEDNICTVA

7)PŘESTÁVKA-OBČERSTVENÍ

8) VYHLÁŠENÍN VÝSLEDKŮ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO PŘEDSEDNICTVA

9) SCHVÁLENÍ PLÁNU ČINNOSTI CzSTT NA ROK 2020

10) SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2020

11) INFORMACE O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY

12) DISKUSE

13) SCHVÁLENÍ USNESENÍ A ZÁVĚR

 

DALŠÍ INFORMACE-ZPRÁVA,DOKLADY NOMIN JSOU UVEDENY A DO DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO PŘEDSEDNÍCVA ATD.

JSOU UVEDENY NA TITULNÍ STRÁNCE-ČTVRTÁ ZÁLOŽKA ZE SHORA...VH CzSTT...