VALNÁ HROMADA CzSTT SE KONALA 9.4.2019-V 10:00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI č.169-FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT-THÁKUROVA 7 , 166 29-PRAHA 6-DEJVICE

  

 

VÁŽENÍ ČLENOVÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTI,

 VALNÁ  HROMADÁ SE  KONALA

V ÚTERÝ 9.DUBNA 2019 V 10.00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI č. 169-FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT-THÁKUROVA 7-PRAHA 6-DEJVIVE

PROGRAM VALNÉ HROMADY CzSTT:

1) UVÍTÁNÍ ČLENŮ CzSTT

2) VOLBA KOMISE PRO USNESEÍ

3)ZPRÁVA O ČINNOSTI CzSTT ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

4)PŘEDÁNÍ ODMĚN VÍTĚZŮM DTUDENTSKÉ SOUTĚŽE

5)ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA MINULÝ ROK A ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

6) PŘESTÁVKA-OBČERSTVENÍ

7) DISKUZE-SMĚRNICE CzSTT-DOPORUČENÍ 2019

8) SCHVÁLENÍ PLÁNU ČINNOSTI CzSTT NA ROK 2019

9) SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2019

10) INFORMACE O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY

11) USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY

12) DISKUSE

13) SCHVÁLENÍ USNESENÍ A ZÁVĚR