VALNÁ HROMADA CzSTT SE KONALA DNE 15.9.2020 VE 14:00 V RÁMCI 25.KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ V CHEBU

  

 

VÁŽENÍ ČLENOVÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTI,

 PŘEDSEDNICTVO SPOLEČNOSTI VÁM   DĚKUJE ZA ÚČAST A AKTIVNÍ PŘÍSTUP

PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A ODSOUHLASOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ DLE PROGRAMU  VALNÉ   HROMADY.