Studentská soutěž o cenu CzSTT

Vyhlášení Národní studentské soutěže o cenu CzSTT se provádí pro příslušné období akademického roku.

Odevzdání prací a jejich vyhodnocení se pro každý akademický rok včas vyhlašuje a oznamuje.

Předávání diplomů vítězům probíhá v rámci Valné hromady splečnosti vždy v příslušném roce.

Rovněž vychází  v našem Zpravodaji NODIG článek :

"Vyhodnocení soutěže o nejlepší studentskou práci pro příslušný  akademický rok" 

 Podmínky soutěže - viz níže uvedená příloha-Vyhlášení studentské soutěže 2016-2020

 

Ceny:

1. cena 15.000,- Kč
2. cena 8. 000,- Kč
3. cena 5.000,- Kč

Formální náležitosti práce:

  • Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, jméno vedoucího práce, adresa)
  • Stručný souhrn v angličtině
  • Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
  • Posudek vedoucího práce (1 A4)