Studentská soutěž o cenu CzSTT

Vyhlášení Národní studentské soutěže o cenu CzSTT se provádí pro příslušné období akademického roku.

Odevzdání prací a jejich vyhodnocení se pro každý akademický rok včas vyhlašuje a oznamuje.

Předávání diplomů vítězům probíhá v rámci Valné hromady splečnosti vždy v příslušném roce.

Rovněž vychází  v našem Zpravodaji NODIG článek :

"Vyhodnocení soutěže o nejlepší studentskou práci pro příslušný  akademický rok" 

 Podmínky soutěže - viz níže uvedená příloha-Vyhlášení studentské soutěže 2016-2020

 

 

Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademického roku 2015/2016 a dále pro každý následující rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomovou práci, bakalářskou práci, písemnou práci ke státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu řešení, projektování, výstavby, rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí s uplatněním bezvýkopových technologií (včetně zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnického a dalšího průzkumu, inženýringu, unifikace, technických podkladů, informační báze a koordinace).

Ceny:

1. cena 15.000,- Kč
2. cena 8. 000,- Kč
3. cena 5.000,- Kč

Termín odevzdání práce: do 30.12.2015 (na stavební fakultu ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6, Thákurova 7, Ing. M. Synáčkové, CSc.; e-mail:  synackov@fsv.cvut.cz).

Formální náležitosti práce:

 • Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, jméno vedoucího práce, adresa)
 • Stručný souhrn v angličtině
 • Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
 • Posudek vedoucího práce (1 A4)

Vítězové studentské soutěže pro akademický rok 2013/2014

První místo : Bc.Ondřej Žárský VŠB Ostrava
Druhé místo: Ing. Ivana Svobodová ČZU Praha
Třetí místo : Ing. Veronika Petříková VŠB Ostrava

Odborní garanti za jednotlivé školy:

 • Ing. Marcela Synáčková, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4604, fax 22435 4607; synackov@fsv.cvut.cz
 • Ing. Karel Franczyk,Ph.D., Vysoká škola báňská Ostrava, třída 17. listopadu, 708 33 Ostrava, (adresa garanta : Jarkovská 20, 724 00 Ostrava, tel.724426632, kfranczyk@seznam.cz)
 • doc. Ing. Karel Vojtasik, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 59 732 1947, fax: 59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz
 • doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra městského inženýrství, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
 • Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 611 00 Brno, tel. 54114 7720, fax 54114 7728; tuhovcak.l@fce.vutbr.cz
 • doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb a katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
 • Ing. Marcela Synáčková, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel. 22438 2660; synackova@fzp.czu.cz
 • doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav geotechniky, Veveří 95, 662 37 Brno, tel. 54114 7239, horak.vl@fce.vutbr.cz,
 • Ing. Igor Fryč; igor.fryc@porr.cz