VH CzSTT SE BUDE KONAT 21.4.2020-V 10:00 V MÍSTNOSTI č. 169-FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT-THÁKUROVA 7,166 29 PRAHA 6-DEJVICE

Vážení členové naší společnosti,

za předsednictvo společnosti Vás všechny srdečně zvu na Valnou Hromadu,
která se bude konat :

v úterý 21.4.2020 v 10:00 hodin

v zasedací místnosti B 169

Fakulty stavební ČVUT -Thákurova 7,166 29 Praha 6

a těším se na Vaší 100% účast.

 

Program Valné Hromady:

1.  Uvítání členů CzSTT

 

 2.  Volba komise pro usnesení

 

3.   Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období

 

4.   Předání odměn vítězům studentské soutěže

 

5.   Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva revizní  komise

 

6. Doplňující volby do předsednictva CzSTT

 

7.  Přestávka – občerstvení

 

8. Vyhlášení výsledků doplňujících voleb do předsednictva

 

9.   Schválení plánu činnosti CzSTT  na rok 2020

 

10.   Schválení  finančního plánu na rok 2020

 

11. Informace o stavu členské základny

 

12. Diskuse

 

13. Schválení usnesení a závěr

Vzhledem k tomu,že Ing.Karel Franczyk,Ph.D písemně a ústně oznámil,že odstoupí ze své funkce místopředsedy společnosti,
tak Vás laskavě žádám o návrhy vhodných kandidátů do předsednictva.
Dle bodu 6. programu VH proběhnou doplňující volby do předsednictva CzSTT.
S nominací je potřeba zaslat profesní životopis kandidáta,který bude před konáním VH
umístěn na naše webové stránky.

 

PODKLADY-PLÁNY,VYHODNOCENÍ,TABULKY ATD.  PRO VH BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY