VH CzSTT SE KONALA DNE 15.9 2020 V 14:00 V RÁMCI 25.KONFERENCE O BEZVVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH V CEBU

Vážení členové naší společnosti,

 

VALNÁ HROMADA NAŠÍ SPOLEČNOSTI SE KONALA DNE 15.9.2020 VE 14:00 V RÁMCI

25.KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ V CHEBU.

 

"USNESENÍ Z VH JE V PŘÍLOZE"

 

Program Valné Hromady:

1.  Uvítání členů CzSTT

 

 2.  Volba komise pro usnesení

 

3.   Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období

 

4.   Předání odměn vítězům studentské soutěže

 

5.   Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva revizní  komise

 

6. Doplňující volby do předsednictva CzSTT

 

7.  Přestávka – občerstvení

 

8. Vyhlášení výsledků doplňujících voleb do předsednictva

 

9.   Schválení plánu činnosti CzSTT  na rok 2020

 

10.   Schválení  finančního plánu na rok 2020

 

11. Informace o stavu členské základny

 

12. Diskuse

 

13. Schválení usnesení a závěr

Laskavě žádáme o návrhy vhodných kandidátů do předsednictva.
Dle bodu 6. programu VH proběhnou doplňující volby jednoho člena do předsednictva CzSTT.
S nominací je potřeba zaslat profesní životopis kandidáta,který bude před konáním VH
umístěn na naše webové stránky.

 

PODKLADY-PLÁNY,VYHODNOCENÍ,TABULKY ATD.  DLE PROGRAMU PRO VH BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY