Zpravodaj NODIG - Ročník 2012

NODIG - Zpravodaj České společnosti pro bezvýkopové technologie

  • Od 1.1.2004 se stává NODIG lektorovaným časopisem a obdržel ISSN 1214-5033
  • Přibývá oddíl „Ze staveb“ pro větší možnost informovanosti o činnostech firem a zajímavých stavbách a technologiích
  • Grafická úprava příspěvku do zpravodaje NODIG
  • Starší ročníky Zpravodaje NODIG naleznete v archivu
  • vychází 4x ročně pro členy CzSTT
  • v roce 2016 vychází již 24. ročník
  • Starší ročníky Zpravodaje NODIG naleznete v archivu

Redakční rada

Členové