KONFERENCE

KONFERENCE CzSTT 17. - 18. září 2024 v Táboře

Chcete se zúčastnit konference pořádané námi? Chcete se dozvědět novinky v odvětví bezvýkopových technologií?
Neváhejte !

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ISTT 05 - 06. října 2024

Chcete se zúčastnit mezinárodní konference pořádané ISTT? Chcete se dozvědět novinky v odvětví bezvýkopových technologií? Neváhejte.