Kontakty

Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Czech Society for Trenchless Technology

Sídlo společnosti: BEZOVÁ 1658/1,147 14 PRAHA 4-BRÁNIK

Korespondenční adresa: ING.S.LOVECKÝ-ČECHUROVA 249/4-193 00 PRAHA 9-HORNÍ POČERNICE

IČO: 629 32 357

Kontaktní formulář