Kontakty

Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Czech Society for Trenchless Technology

Sídlo společnosti: BEZOVÁ 1658/1,147 14 PRAHA 4-BRÁNIK

Korespondenční adresa: Karel Franczyk, Jarkovská 328/20, Ostrava 724 00

IČO: 629 32 357