SCHŮZE CzSTT

Děláme pravidelné schůze našeho sdružení. Pro všechny naše členy děláme zápisy z každé naší schůze, které jsou veřejně dostupné. Veškerá historie je dohledatelná na našem google disku a záznamy z poslední schůze najdete níže.

Valná hromada CzSTT:

Volební valná hromada v r. 2024 se uskuteční v prostorách pivovaru BERNARD, ul. 5. května, 396 01 Humpolec dne 09.04.2024 od 10°°

   Výbor CzSTT rozhodl o uskutečnění valné hromady spolku Česká společnost pro bezvýkopové technologie v řádném termínu, tj. druhé úterý v dubnu 2024.


Valná hromada je po třech letech opět volební a výbor očekává nominace kandidátů členů spolku pro příští období.


Svého kandidáta nominujete tak, že zašlete strukturovaný životopis do 11.3.2024 na mail : slovecky4@gmail.com

  Jedním z dalších důležitých bodů jednání valné hromady bude schválení aktualizovaného  znění Stanov. Jak byli členové mailovou poštou ze dne 9.11 2023 upozorněni předsedou spolku Ing. Loveckým, návrh nového znění je umístěn na webových stránkách a výbor od svých členů očekává jejich prostudování a k zaslání případných připomínek, aby tyto mohly být do návrhu zapracovány a Stanovy mohly být na jednání valné hromady schváleny.


Odkaz na návrh aktualizace stanov je v rubrice DiskuzeDěláme pravidelné valné hromady našeho sdružení. Pro všechny naše členy děláme zápisy z každé valné hromady, které jsou veřejně dostupné. Veškerá historie je dohledatelná na našem google disku a záznamy z poslední valné hromady najdete níže.

19.září 2023