Vedení CzSTT

 • PŘEDSEDA –  Ing. Karel Franczyk, (tel.: 724 626 631; e-mail: kfranczyk@seznam.cz
 • MÍSTOPŘEDSEDA – Ing.Jan Frantl, (tel.: 602 304 134,e-meil : jfrantl@subterra.cz
 • MÍSTOPŘEDSEDA – Ing. Michal Sodomka  (tel.: 602 416 429, e-mail: sodomkam@ohla-zs.cz
 • MÍSTOPŘEDSEDA – Robert Kostolány (tel.: 603 203 180, e-mail: robert.kostolany@eutit.cz)

Předsednictvo

Odborné sekce

 • Redakční rada Zpravodaje NODIG a webových stránek –
 • Ing.Bc.Lucie Karásková Nenadálová,PhD,-předsedkyně (e-mail: lucie.nenadalova@volny.cz)
 • ČLENOVÉ :
 • Ing.Karel Franczyk,PhD
 • Ing.Michal Sodomka-OHLA-ŽS a.s.
 • Ing.Marek Helcelet-BVK,a.s.
 • Ing.Jan Frantl,Subterra a.s.
 • Doc.Ing.Petr Šrytr,CSc-FSv ČVUT v Praze
 • Robert Kostolány,Eutit s.r.o.
 • Doc.Ing. Igor Fryč, Porr a.s.
 • Ing. Ladislav Haška, VAS a.s.
 • Ing. Pavel Král, BVK a.s.
 • Sekce vzdělávací a expertní činnosti – doc. Ing. P. Šrytr, CSc. (e-mail: srytr@fsv.cvut.cz )
 • Sekce dodavatelů – Ing.M.Sodomka (msodomkam@ohla-zs.cz)
 • Sekce provozovatelů a diagnostiky – Ing. P.Král  (e-mail: pkral@bvk.cz)ladislav.haska@vodarenska.cz