Vedení CzSTT

Předsednictvo

Odborné sekce

 • Redakční rada Zpravodaje NODIG a webových stránek –
 • Ing.Bc.Lucie Karásková Nenadálová,PhD,-předsedkyně (e-mail: lucie.nenadalova@volny.cz)
 • ČLENOVÉ :
 • Ing.Karel Franczyk,PhD
 • Ing.Michal Sodomka-OHLA-ŽS a.s.
 • Ing.Marek Helcelet-BVK,a.s.
 • Ing.Jan Frantl,Subterra a.s.
 • Doc.Ing.Petr Šrytr,CSc-FSv ČVUT v Praze
 • Robert Kostolány,Eutit s.r.o.
 • Doc.Ing.Pavel Svoboda,CSc-FSv ČVUT v Praze
 • Ing.Stanislav Lovecký,CzSTT