PORADENSTVÍ, POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE

Jednou z našich činností je Vám pomoci v rámci výběru vhodné technologie k provedení Vaší stavby. Níže naleznete určité bezvýkopové technologie, které je možné použít. Na Vás je výběr dané technologie a výběr společnosti, která s námi spolupracuje a je schopná Vám danou stavbu provést.