Schůze CzSTT

Valné hromady členů CzSTT:

 • 13. dubna 2010, se konala Valná hromada CzSTT v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník.
  Zpráva z Valné hromady CzSTT
 • 12. dubna 2011, se konala Valná hromada CzSTT, v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník.
  Zpráva z Valné hromady CzSTT
 • 17. dubna 2012, se konala Valná hromada CzSTT, v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník.
  Zpráva z Valné hromady CzSTT
 • 16. dubna 2013 se konala Valná hromada CzSTT, v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník.
  Zpráva z Valné hromady CzSTT

Zasedání předsednictva a redakční rady:

 Zasedání předsednictva je každou druhou středu v měsíci. Zasedání redakční rady vždy po zasedání předsednictva.