Vedení CzSTT

Vedení

Předsednictvo

Odborné sekce

  • Redakční rada Zpravodaje NODIG a webových stránek – Ing.Bc.Lucie Karásková Nenadálová,PhD,(e-mail: lucie.nenadalova@volny.cz)
  • Sekce vzdělávací a expertní činnosti - doc. Ing. P. Šrytr, CSc. (e-mail: srytr@fsv.cvut.cz )
  • Sekce dodavatelů - Ing.M.Sodomka (msodomkam@ohla-zs.cz)
  • Sekce provozovatelů a diagnostiky - Ing. P.Král  (e-mail: pkral@bvk.cz)