Vedení CzSTT

Vedení

 • MÍSTOPŘEDSEDA - Ing. Karel Franczyk, PhD. (tel.: 724 426 631, e-mail: kfranczyk@seznam.cz)
 • MÍSTOPŘEDSEDA - Ing. Marek Helcelet (tel.: 606 715 414, e-mail: mhelcelet@bvk.cz)
 • MÍSTOPŘEDSEDA - doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. (tel.: 604 367 633, e-mail: srytr@fsv.cvut.cz)

Předsednictvo

 • Franczyk Karel, Ing. PhD.
 • Helcelet Marek, Ing.
 • Fryč igor, Ing.
 • Sodomka Michal, Ing.
 • Lovecký Stanislav, Ing.
 • Šrytr Petr, doc. Ing. CSc.

Odborné sekce

 • Redakční rada Zpravodaje NODIG a webových stránek – Ing.Bc.Lucie Karásková Nenadálová,PhD,(e-mail: lucie.nenadalova@volny.cz)
 • Sekce vzdělávací a expertní činnosti - doc. Ing. P. Šrytr, CSc. (e-mail: srytr@fsv.cvut.cz )
 • Sekce dodavatelů - Ing.Karel Franczyk,PhD,(e-mail:  kfranczyk@seznam.cz),Ing.Vladimír Vácha(e-mail: vacha@wombat.cz)
 • Sekce provozovatelů a diagnostiky - Ing. M. Helcelet. (e-mail: mhelcelet@bvk.cz)